16 april 2017 – Paasontbijt

Ook dit jaar had Dirk ons weer uitgenodigd om in zijn etablissement samen een Paasontbijt te komen nuttigen.  Voor 34 man de tafel dekken, is geen sinecure, maar dat had onze gastheer weer perfect georganiseerd.

Alles was weer overvloedig aanwezig: croissants, broodjes, chocoladekoeken, peperkoek, yoghurt, kaas en ander beleg, confituren, fruitsap, koffie, thee, te veel om op te noemen …. om van de paas- en andere eitjes dan nog niet te spreken..

Zijn compagnon Sammetje kwam nog een handje toesteken. Verschillende “nieuwe leden” die er vorig jaar nog niet bij waren, tekenden eveneens present.  Voor Lieven en Marnik was het hun eerste keer bij onze bende.  En niet te vergeten, het was Lieven, onze “kaasboer” die voor de broodjes, koffiekoeken, confituur en kazen gezorgd had.

Die dag, was het toeval of niet, verjaarden eveneens twee van onze leden, nl. Tom Glorieux en Benjamin Dhont.  Het werd waarschijnlijk de verjaardag van hun leven, want toen we zo een tijdje bezig waren om van al dat lekkers te genieten, kwamen er opeens twee vreemde, maar niet onknappe, gasten binnengewaaid.  Tja, waarschijnlijk kennissen van onze gastheer… moet menigeen gedacht hebben, maar tot ons aller verbazing verscheen daar eensklaps een overweldigende en flamboyante dragqueen, die ons tot dan toe rustige ontbijt, omtoverde tot een waar schlagerfestival. Al gauw zwaaiden we, zoals de Marie-Louise, heen en weer en zongen we uit volle borst mee.  Dat was echt een complete verrassing.  Wie kan zeggen, dat hij op zo’n hoogheilige dag nog eens verwend werd door niemand minder dan “Nadia Showlight” uit Harelbeke.

Toen we een beetje van deze verrassing bekomen waren en het paasontbijt al meer of minder achter de kiezen hadden, je kon er eigenlijk van blijven eten, werd het stilaan tijd om onze aanwezigheid in ’t Eiland af te ronden en naar buiten te trekken, waar het lentezonnetje lonkte en voor sommigen misschien ook nog de Paasfoor in Kortrijk?

Maar niet vooraleer we buiten voor ‘t Eiland een groepsfoto gemaakt hadden.  Een memorabel souvenir voor latere geslachten, immers, ook wij gaan met deze foto een plaatsje krijgen in de eregalerij van ’t Eiland.

Om ons paasontbijt een beetje te verteren, hadden we dit jaar een fotozoektocht doorheen de rijke geschiedenis van Kortrijk georganiseerd.  We verdeelden ons in drie groepjes en togen samen naar de Oude Dekenij aan de St.-Maartenskerk in Kortrijk.

De oudgedienden onder ons weten het natuurlijk nog wel: de Oude Dekenij was de eerste ruimte in Kortrijk die Liever Gelijk midden 1988 mocht gebruiken voor haar maandelijkse activiteiten (eerst op dinsdag, later op woensdag).  Voorheen gingen de samenkomsten steeds bij iemand thuis door.  De groep was toen immers nog niet zo uitgebreid zoals nu.  In onze archieven lezen we: “Halfweg 1988 verhuizen we naar de ‘Oude Dekenij’, een Kortrijks cultureel centrum, waar we in een eerbiedwaardig kader van witte muren en oude plankenvloeren mekaar begroeten, bijeenkomen, praten, ideeën uitwisselen, zwijgen, zingen, ruzie maken, zoeken, twijfelen, vieren, lachen, bidden …  Ja, wat gebeurt er zoal niet als mensen mekaar ontmoeten en proberen om samen op weg te gaan.”

Ook nu doen we op ditzelfde elan verder, samen als groep en ieder op zijn eigen manier.

De drie groepen gingen elk huns weegs, want het parcours was zo samengesteld, dat elke groep wel dezelfde locaties aandeed, maar in een andere volgorde en dikwijls met een andere vraag.

Het weer zat ook uitermate mee.  Het lentezonnetje deed zijn best om de af en toe gure wind wat te verzachten.

En op die manier raakten we wat meer vertrouwd met de geschiedenis en historische bezienswaardigheden van onze stad Kortrijk.  De groep waar geen Kortrijkzaan bij zat, moest zich in alle bochten wringen om de naam te weten te komen van de niet onaardige baas van het oudste cafeetje van Kortrijk, maar zal dit nu waarschijnlijk nooit meer vergeten, inderdaad Gilles mon amour…, werkelijk een bezoekje waard 😉  Dat Jan Palfijn een verlostang vastheeft, is nu ook weer duidelijk en dat de empire-stijl in Kortrijk ook vertegenwoordigd is, staat nu buiten kijf.  Iedereen mocht de vernieuwde Houtmarkt bewonderen en 100 aflaten gaan verdienen in het Begijnhof.

Nadat elke groep zijn taak had volbracht, kwamen we op het einde allemaal samen in Café West-Vlaanderen aan de markt in Kortrijk.  Daar werd verpoosd met een drankje en werden tevens de punten geteld.

Derde werd de groep van het parcours nr. 3 met 17 op 20.  Wat de afstand betreft, zat zij er 460 meter naast.  De mannen van parcours nr. 2 werden de winnaar met 20 op 20.  Was parcours 1 niet vergeten 2 vragen in te vullen, hadden zij dezelfde score.  Maar bij de afstand zaten zij er 345 meter naast, terwijl parcours 2 er maar 200 meter naast zat.  Dus de mannen van parcours nr. 2 zouden sowieso gewonnen hebben.

De prijs, een zak met paaskonijnen en dito eieren, werd uitgereikt waar we begonnen waren, nl. op het terras van café ’t Eiland.

Rest ons enkel nog een dikke merci te zeggen aan Dirk van café ’t Eiland voor zijn onbaatzuchtige inzet, voor Lieven en Marnik voor hun logistieke ondersteuning en aan Sammetje voor zijn big smile tussen de Big Boobies van Nadia Showlight.

Tot een volgende!

Zaterdag 13 maart 2017 – Stam Gent

In een warm en aangenaam lentezonnetje verzamelden zich de Liever Gelijkers die namiddag op het grasveld naast het STAM (Stadsmuseum) in Gent.

Onder leiding van 2 gidsen zouden we de geschiedenis van de Bijlokeabdij en van de stad Gent ontdekken.

Het woord bijloke betekent oorspronkelijk omheining, afsluiting. ‘Iets beluiken’ is in de middeleeuwen zoveel als ‘iets afsluiten’. In een tekst van 1477 lezen we hoe ‘een meersch rontomme beloken is met ene gracht’. Later ging die betekenis over op de afgesloten grond zelf en werd een ‘biloken veld’ eenvoudigweg een ‘biloke’ genoemd.

In dit geval is de naam afkomstig van de Bijlokemeersen, de weilanden die door gravin Johanna van Constantinopel geschonken werden voor de oprichting van een hospitaal. Hier werd in de 13e eeuw het Bijlokehospitaal gesticht. Later werd ook de Bijlokeabdij opgetrokken. Uiteindelijk bestond het complex uit hospitaal, abdij en nutsgebouwen uit drie perioden: de middeleeuwen, de 17e eeuw en de 19e eeuw. Thans bevindt zich hier de Bijlokesite, een cultureel centrum met onder meer het Stadsmuseum Gent (STAM), het Muziekcentrum De Bijloke Gent, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Hogeschool Gent Conservatorium.

Tot hier de uitleg over de oorsprong van de naam Bijloke, gevonden in onze digitale encyclopedie “google”.

Maar nu terug naar onze gidsen.  Omdat we met zo’n grote bende waren (28 man) dienden we 2 gidsen te engageren.  De ene groep kreeg een mannelijke gids en de andere groep een vrouwelijke mee. Kwestie van het evenwicht te behouden.

We hadden weer geluk, want alle twee bleken ze zeer boeiende en bekwame vertellers te zijn.

Ikzelf kan enkel meespreken over onze vrouwelijke begeleidster. Zij was afkomstig uit Roeselare en dus een aangespoelde Gentenaar, maar ze had de stad Gent in haar hart gesloten.

Ze nam ons mee naar boven en op een overloop liet ze ons zien waar de oorspronkelijke abdijkerk van de cisterziënser zusters lag.  Deze was in de 16e eeuw bij de beeldenstorm helemaal vernield en zodoende werd het Dormitorium (de slaapzaal) als kapel heringericht.  Zij wees ons op de kleine, dichtgemetselde vensters tussen de grotere die toen speciaal voor de nieuwe kapel werden geconstrueerd. Dat was nog duidelijk zichtbaar.

Onze gidse leidde ons dan naar de vroegere refter.  Een grote, heldere ruimte met helemaal achteraan een open haard.  Deze ruimte werd in de 18e eeuw verkleind, verlaagd met een nieuw plafond.  Het oorspronkelijk houten plafond werd onder een kunstig stucwerk verscholen.  In 1920 werd de ruimte in haar oorspronkelijke glorie hersteld.  Voor het mooie stucwerk plafond werd speciaal een nieuwe zaal gebouwd.

Op de muur van de refter zagen we een mooie afbeelding van het Laatste Avondmaal.  Hierop was duidelijk te zien dat de apostel Johannes zich aan de borst van zijn ‘meester’ koesterde.

Terug via de overloop, kwamen we de rest van de bende tegen.  Of ze ons herkend hadden, is een andere zaak.

We begaven ons toen in een ruimte met een reuzengrote luchtfoto van Gent en deelgemeenten onder glas.  Speciaal daarvoor moesten we schoenbeschermers aantrekken.

Het is niet altijd gemakkelijk om op die manier je eigen straat of zelfs gemeente terug te vinden.  We oriënteren ons immers nooit van boven.   Wat sommigen wel konden terugvinden, was de Adonis in Drongen.  Moet toch zijn, dat ze daar vaste klanten zijn 😉

Dan nam onze gidse ons mee naar een ruimte waar de ontstaansgeschiedenis van Gent werd weergegeven.  Het is nog altijd een eeuwenlange discussie wat er nu eerst was, de Bijlokeabdij of de Sint-Pietersabdij.   Onze gidse was een duidelijk voorstander van de Bijlokeabdij.  Zij liet ook blijken, niet alles klakkeloos aan te nemen wat voor waar wordt aangenomen, maar ze stelde haar eigen waarheid zeker niet boven de gangbare geschiedenis.  En dat is een heel eerlijke instelling.  Je moet met beide facetten rekening houden en dat leidt altijd tot interessante beschouwingen of bewustwordingen.

Vervolgens bracht zij ons naar een ruimte met de stamboom van Keizer Karel V, die in Gent geboren was.  Zij had daar ook haar eigen mening over het feit, dat men de moeder van Keizer Karel, Johanna de Waanzinnige noemde.  Zij vond haar helemaal niet gek.  In feite was zij de rechtmatige koningin van Spanje en de mannen in haar omgeving misbruikten dat argument om zichzelf de troon toe te eigenen.

Zij stierf in 1555, slechts 3 jaar voor de dood van haar zoon Keizer Karel in 1558.

Dat de Habsburgers aan inteelt deden, door constant met neven of nichten te trouwen, om de macht en rijkdom in de familie te houden, is ook duidelijk te zien aan bepaalde lichamelijke kenmerken, zoals een sterk vooruit geschoven kin.

Dat zie je ook bij bepaalde kinderen van onze eigenste prinses Astrid die ook met een Habsburger is getrouwd.

Na de vlucht van de protestanten vanuit Gent naar het Noorden waarbij de meeste intelligentsia, kooplui en welgestelden naar ginder verhuisden, bleef Gent verweesd achter.   Maar volgens onze gidse had Gent in die tijd toch reeds een échte democratie, met een directe vertegenwoordiging van de ambachten.

Vervolgens het kleine zaaltje met een reproductie van het Lam Gods.  De diefstal van de Rechtvaardige Rechters blijft tot op heden nog steeds een hot item, dat regelmatig weer de kop opsteekt, zeker in de komkommertijd.

Dan kwamen we in de laatste zaal, waar de industrialisatie van de stad Gent werd voorgesteld.

Waar in de Middeleeuwen de stad Gent een belangrijke lakenproductie had, kende in de 19e eeuw de textielindustrie weer een enorme bloei.

Onze gidse zei, dat ze hier zeker nog een 2-tal uren kon doorgaan, maar dat haar tijd spijtig genoeg beperkt was.  Lag het aan ons, kon zij zeker nog haar ding doen, maar ja, we waren gebonden aan de tijd en we moesten daar dan ook afsluiten.

Zij bracht ons terug naar de kantine, waar de andere groep reeds ongeduldig op ons zat te wachten.

En met een drankje in het warme namiddagzonnetje werd deze activiteit voor de meesten onder ons afgesloten.

Nog een 18-tal gingen een laatste avondmaal nuttigen in het Hof van Herzele.  Het was alleszins zeer spijtig dat men onze groep eerst in de kelder stopte, daar waar er boven genoeg plaats was, zoals achteraf bleek.  Het was ook een uiterst onaangename ervaring, aangezien er een indringende toiletgeur hing, zeker niet appetijtelijk om er te eten. Toen dit duidelijk werd gemaakt aan de van dienst zijnde garçon, konden we toch terug naar boven verhuizen.

Al bij al maakte het eten en het samenzijn boven veel weer goed.

Met een gedecimeerd groepje werd er dan nog een allerlaatste drankje in de A-pluss genuttigd.

Gent voor wat het is en voor wat het was.  Het is en blijft een boeiende stad!

Zondag 19 februari 2017 – Holebipioniers

Een luie zondagnamiddag is een ideaal tijdstip om onze kennis over onze eigen Vlaamse holebigeschiedenis eens op te frissen.

Paul Borghs was hiervoor bereid gevonden om per trein vanuit Antwerpen naar Kortrijk af te zakken.

Het was al een paar jaar geleden dat we van de Orangerie gebruikt konden maken, de laatste keer was ter gelegenheid van onze nieuwjaarsreceptie in 2014.

En nu dus opnieuw voor onze activiteit Holebipioniers, een overzicht van de Vlaamse holebigeschiedenis van de afgelopen 60 jaar.

Met 28 geïnteresseerden kwamen de Liever Gelijkers opdagen.  Als taak hadden zij meegekregen om voor zelfgebakken taart en versnaperingen te zorgen, zodat we na de uiteenzetting met een koffietje en een stukje taart konden verpozen en bijbabbelen.

Velen brachten hun eigen baksels mee, anderen hadden hun toevlucht tot hun “huisbakker” genomen, wat natuurlijk ook niet te versmaden was.

Iets na twee begon Paul met zijn voordracht over 60 jaar holebigeschiedenis in Vlaanderen.  Hij belichtte heel gedetailleerd de vele mijlpalen die bereikt werden door elke decennium onder de loep te nemen.  Maar hij betuigde eerst dat het voor holebi’s in België zeker niet slecht vertoeven is.  Na Malta, komt België op de tweede plaats (in de wereld) waar holebi’s de beste sociale en politieke rechten hebben.

60 jaar terug in de tijd:

Het decennium waarin Suzan Daniël de eerste holebivereniging in Brussel oprichtte (in 1953).  Ook het decennium waarin een Alan Turing (de basislegger van de moderne computer) de keuze kreeg om ofwel de gevangenis in te vliegen ofwel chemische castratie te ondergaan.  Hij koos voor het tweede, met als uiteindelijke gevolg zijn zelfmoord.  De jaren ‘50 waren ook het decennium van electroshoktherapie, lobotomie en daadwerkelijke castratie.

50 jaar terug in de tijd:

De jaren ‘60 waarin Paula Semer het aandurfde om homoseksualiteit op de televisie bespreekbaar te maken. Met alle gevolgen van dien: mensen die aan het programma deelnamen, verloren hun job of werden uit hun huurwoning gezet. Paula zelf kreeg politiebescherming op straat.

In 1965 het wetsartikel 372 bis dat bepaalde dat homoseksuele handelingen pas vanaf 18 jaar mochten, heteroseksuele vanaf 16 jaar.  Voorheen was het voor beide 16 jaar.  Een hele stap terug voor België.

Ook het decennium waarin vele holebiverenigingen ontstonden, dikwijls vanuit de schoot van katholieke priesters, zoals daar waren: kanunnik Dehaene in Brugge, of Wilfried Lammens in Antwerpen.  Vele homo’s kwamen naar de huiskamermissen van deze laatste, natuurlijk niet voor de mis, maar meer voor het drankje, de babbel en het liefje achteraf.

40 jaar terug in de tijd:

De coming out van Will Ferdy op televisie, in het programma “Zo zijn” in 1970.  De opkomst van de linksradicale homobeweging (De Rooie Vlinder), de eerste internationale homodag in België (in Gent op 19 maart 1978).  We leerden dat de naam janetten komt van de Franse benaming voor de meisjesscouts in Frankrijk. Lesbiennes noemden zich toen liever “heksen”.

30 jaar terug in de tijd:

De jaren ’80, de opkomst van AIDS.  De Waalse lerares Eliane Morissens die ontslagen werd (1980), omdat ze op televisie had bekend dat ze lesbisch was. De rechtszaken in 1984 tegen de Macho sauna’s van Michel Vincineau (prof aan de ULB) en zijn partner Rudi Haenen wegens het “uitbaten van een ontuchthuis”, de voorhechtenis die daarop volgde.       3 Jaar later werden ze in beroep door het Hof van Cassatie in Luik vrijgesproken, “homoseksualiteit is immers geen synoniem van ontucht”.

In de jaren ’80 lag de hele holebibeweging op zijn gat, ook de holebifederatie.  Er werd voortdurend ruzie gemaakt (rechts tegen links, progressief tegen behoudsgezind) en het samen aan de kar trekken zat er niet meer in.  Niemand was gelukkig met die hele situatie.

Vanaf de jaren 90 fleurde alles weer op.  De eerste gayprides verschenen, eerst in Antwerpen in 1990, vervolgens Gent in 1992, Antwerpen in 1994 en nadien vanaf 1996 jaarlijks in Brussel.

Maar er waren ook negatieve geluiden te horen, zeker vanuit rechtse hoek. Er was weinig draagvlak bij politici.  Dat begon langzaam te veranderen toen men besefte dat holebi’s ook een groep waren die voor hen interessant kon zijn. Vanaf de eerste partnerschapsregeling in 1989 in Denemarken begon men ook bij ons stappen in die richting te ondernemen: vanaf de eerste “registratie” van een samenlevingscontract, dat in feite een lege doos was, tot het uiteindelijke homohuwelijk in 2003 in België.

De antidiscriminatiewet verscheen, ouderschapsregelingen kwamen aan de orde van de dag.

Paul sloot langzaam af met het wijzen op onze verworvenheden waaraan men in sommige (Europese) landen nog niet aan kan tippen en waar men nog een lange weg af te leggen heeft.  Maar hij wees ook naar bepaalde tendensen waar we toch rekening moeten mee houden.  Wordt de holebibeweging niet te veel geïnstrumentaliseerd door de politiek? Zichtbaarheid door homo’s kan ook tot homonegativiteit leiden.  En wordt onze beweging niet te veel gedomineerd door de witte blanke man, als zijnde een witte middenklassebeweging.  De verschuiving van de nadruk van seksualiteit naar gender.

Hij wees ons nog op (naast zijn eigen meest recente boek “Holebipioniers”) naar een werk dat later dit jaar uit zal komen: Verzwegen verlangen Een geschiedenis van Homoseksualiteit in België (vanaf de middeleeuwen over de nieuwe tijd tot de nieuwste tijd), een werk van 3 jonge historici (Wannes Dupont, Jonas Roelens, Elwin Hofman), een thema waarmee zij ook doctoreerden.

Wij dankten Paul voor zijn heel interessante en boeiende uiteenzetting met een lekkere fles wijn.

Hij toog onverrichterzake terug naar Antwerpen en wij vielen aan op het taartenbuffet.

Gezelligheid hoort er immers ook bij en als echte koffiemadammen genoten we van een zelfgemaakt of -gekocht stukje taart, cake, en natuurlijk niet te vergeten, ook van de tiramisu!

Het was reeds tegen 7 uur ’s avonds dat we de deuren van de Orangerie weer achter ons sloten.

En als afsluiter, op aanvraag van velen, hierna het recept van de succulente vlaai van Kurt en Jan:

Ingrediënten: 125gr peperkoek, 125gr speculoos, 80gr bruine suiker, 45gr kristalsuiker, 95ml kandijsiroop (1/3 van een flesje),1l melk, 2 beschuiten.

Werkwijze: Voeg alle ingrediënten samen en laat koken. Mix , voeg een ei toe en mix opnieuw.

Boter een bakvorm in en giet mengsel in de bakvorm. Bak gedurende 1 uur in een oven op 175 graden. Laat afkoelen in de oven.

Smakelijk!

Vrijdag 10 februari 2017 – Film ‘Moonlight’

Op uitnodiging van de Budascoop waren we weer present voor een recente holebifilm die verschillende Oscarnominaties in de wacht had gesleept.  De film moest dus wel goed zijn, maar toch kwam ik achteraf buiten met een dubbel gevoel.  O.K. de film was zeker niet slecht, zeer mooie beelden, dito muziek, maar hij beklijfde toch niet echt, zoals het bij andere filmen wel doet.

De meesten van onze groep waren toch enthousiast.  Men vond het langzame ritme van de film wel degelijk goed uitgewerkt, het thema heel herkenbaar.  Typisch ook dat er enkel zwarte acteurs waren, ook een outcast groep equivalent aan ons holebi’s.

De verhaallijn liep zijn gangetje, met toch even een drietal “hoogtepunten”.  Het jongetje dat aan de keukentafel vraagt, wat een “fagot” (flikker) is, de stilte en de spanning die er dan even hangt ….

De moeder die in een blinde, maar geluidloze woede haar frustraties uitschreeuwt, het kleurenpalet dat daarbij gebruikt wordt …

Het einde waarbij de volwassen Chiron tegen zijn vroegere vriend zegt, dat hij de enige was die hem ooit had aangeraakt en dat hij nadien nooit meer met een man intiem was geweest, met dan het laatste beeld van de film waar de twee mannen innig omarmd zitten.

Ja, hoe men iets ervaart, is altijd subjectief.

Achteraf nog een cavaatje, aangeboden door de Budascoop.  Dirk en Sammetje van ’t Eiland verrasten ons met belegde broodjes.  Héél attent en leuk.

Maar al bij al hebben we met onze 25 man toch nog een leuke avond samen doorgebracht, een drankje, een babbeltje en een knabbeltje.  Is een film misschien de aanleiding, het is ons toch om de gezelligheid samen achteraf te doen, dat is meestal het belangrijkste.

En zo werd het toch reeds halftwaalf toen de laatsten vertrokken en Hannah van de Budascoop de stekker mocht uittrekken.

21 januari 2017 – Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie 2017 van Liever Gelijk in het kasteeltje van Heule.  Deze activiteit was weer een schot in de roos, want 57 man verschenen op het appèl.

Maar voorheen dienden nog de nodige voorbereidingen getroffen te worden.  Rond 17u kwamen we de ruimtes van het kasteeltje inspecteren en klaarzetten voor de receptie. Stefaan C. en zijn wederhelft Philip staken de handen uit de mouwen om broodjes voor die ganse bende te smeren.

Zij ontpopten zich ook tot rasechte receptionistes om de gasten te ontvangen, de namen op hun revers te plakken – immers, sommigen kwamen voor een eerste keer – en hen naar de receptieruimtes te begeleiden.

Daar werd het voller en voller.  De cava en andere dranken vloeiden weer rijkelijk.  De hapjes: olijfjes, kaasjes, nootjes, worstjes niet te vergeten, moesten de kleine honger eventjes stillen.

Onze vriend Dirk van ’t Eiland was uitzonderlijk ook van de partij.  Het was tof dat hij zich even van zijn drukke bezigheden had kunnen vrijmaken om ons met zijn aanwezigheid te vereren.  En dat deed hij met een onvervalste flair, hem zo eigen.

Vele helpende handen maken een werk licht.  We waren dan ook zeer verheugd, dat er zich zovelen hadden aangediend om mee te helpen schenken, achter de “toog” te staan en drank aan de dorstigen te voorzien.

Oude en nieuwe bekenden passeerden de revue.  We mochten bij het begin van dit nieuwe werkjaar een aantal nieuwe leden verwelkomen.  Danny uit St.-Elooiswinkel (we hebben nu reeds 3 Danny’s in onze groep), Dirk uit Lendelede en Joan (inderdaad zonder “h”) uit Brugge (we kennen hen nog van de zoektocht doorheen Gent van afgelopen jaar). Antoon uit Deerlijk en Patrik uit Oostakker kwamen eens zien wat voor vlees er in de kuip zat.  Het valt dan weer op, dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en dat iedereen op zijn manier zijn weg in het holebimidden tracht te zoeken.

Een speech op een Nieuwjaarsreceptie mocht ook niet ontbreken en ondergetekende kreeg de “eer” om die noot te kraken.

Een aantal praktische punten werden eerst naar voren geschoven.  Niet te vergeten, opnieuw een holebifilm in de Budascoop op vrijdagavond 10 februari, nl. Moonlight.  Gratis Moonlight cocktailtje achteraf.  Ons weekend van vrijdagavond 19 mei tot zondagnamiddag 21 mei.  Plaatsen voor 22 man. Op tijd inschrijven is hier dus aangeraden.

En last but not least, ons 30-jarig jubileum op zaterdag 9 december 2017. We lanceerden een oproep om een werkgroep te vormen voor dit evenement en we hadden al dadelijk een paar geïnteresseerden om hieraan mee te doen.  Uit dit alles blijkt toch dat er een heropleving is van de betrokkenheid van onze leden met Liever Gelijk.  En dat stemt ons uitermate verheugd.

Natuurlijk mochten op een gegeven moment de broodjes niet ontbreken.  Daarbij trakteerde Hans ons, uit zijn eigenste huisbrouwerij, op een bak met zelf gebrouwen Triple.  In een mum van tijd werden alle flesjes soldaat gemaakt. Het mag gezegd worden, het was overheerlijk.

Het viel wel op dat in de tweede helft van de avond, velen zich in de andere ruimte terugtrokken om in groepjes gezellig samen te kunnen keuvelen.  Ook dat behoort tot ons verenigingsleven.  Een van onze nieuwkomers beaamde dat een holebivereniging inderdaad een vrijhaven is voor ons gelijkgeaarden.  Je hoeft je niet meer te verantwoorden of te verstoppen omdat iedereen in hetzelfde schuitje zit.

Als kleine nieuwjaarsattentie, mocht iedereen een zwavelstokje aansteken en daarbij een wens doen. Op die manier werd letterlijk even stil gestaan bij elke aanwezige.  Deze mocht dan ook nog blindelings een kaartje kiezen met een afbeelding of the subject of our dreams en achterop een nieuwjaarswens, toepasselijk op onze vereniging.

Voor diegenen die er niet bij waren, hierbij de tekst:

Van één … naar méér … naar samen
Verlaat je eiland; zoek verse grond en aarding
en zaai en oogst en feest en dank
met alle mensen
het nieuwe jaar wordt een goede tijd
Geloof erin. Het kan.  Van één … naar samen
De stuurgroep van Liever Gelijk wenst u
Het allerbeste in 2017 !  

Op een gegeven moment, de avond liep al op zijn einde, trakteerden Jhonny en nieuwkomer Antoon ons op een zwoele salsa.  De vonken vlogen eraf!

Langzamerhand kwam aan onze nieuwjaarsreceptie een einde.  De ene na de andere kwam afscheid nemen en de golf bezoekers ebde langzaam weg in de ijskoude winternacht. Enkel een aantal die-hards en een paar tortelduifjes bleven nog plakken, aan een pint of aan elkaar.

We hadden weer een hele hoop helpende handen om alles af te wassen, terug op zijn plaats te zetten en op te ruimen.  Daarom een dikke merci voor jullie inzet!

Zo eindigde de eerste activiteit van ons nieuwe werkjaar.

De lichten in het kasteeltje werden gedoofd en de laatste stormtroepen gingen ofwel naar huis of nog een laatste afzakkertje nemen in de Crisco.

Enkel de engeltjes aan het plafond van onze receptieruimte bleven achter en mijmerden nog wat na over wat ze die avond allemaal gezien en gehoord hebben.  Maar wees gerust, ze zullen het zeker niet navertellen, want wat in het kasteeltje van Heule gebeurd is, blijft in het kasteeltje…

Spring naar toolbar